Hakkımızda

Genel Bilgiler

Ulusal ve uluslararası alanda gelişmeyi sağlayan ve ekonomik katkı oluşturan, tüm dünya insanlarını ortak amaçlar çerçevesinde birleştirme ve tanıtma faaliyetlerinde en önemli rolü oynayan sektörlerden birisi turizm sektörü ve turizmle ilgili alanlardır.

Kocaeli Üniversitesi, Derbent Meslek Yüksekokulu adıyla turizm ile ilgili öğretim programlarını oluşturmuş ve 1994 yılında öğrenci alımına başlamıştır. 2014 yılına kadar aynı isimle faaliyetlerini sürdüren Meslek Yüksekokulu'nun adı, Üniversitemizin isim değişikliği teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu'nun 16/01/2014 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ile 7-h maddeleri uyarınca uygun görülerek Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

Halen I. ve II. öğretimde Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programlarında ve I. öğretimde Turist Rehberliği Programında eğitim-öğretime devam edilmektedir. Bu programlarda, hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors