KOÜ Derbent MYO

KOMİSYONLAR

 

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Ömer Erdoğan SİVAS
Yrd. Doç. Dr . Tülay ÜZÜMCÜ

Öğr. Gör. Deniz BEYAZ

 

Erasmus Değişim Programı Yerleştirme Komisyonu
Prof. Dr. Sami KARACAN

Öğr. Gör. Ersin UĞURKAN

Öğr. Gör. Zeynep GENÇ

 

Burs Komisyonu
Prof. Dr. Sami KARACAN
Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÜNGÖR
Yrd. Doç. Dr. Armağan YILDIRIM

 

Staj Komisyonu
Başkan - Öğr. Gör. Ekrem ÖZDEMİR
Üye - Öğr. Gör. Deniz BEYAZ
Üye - Öğr. Gör. Ömür ALYAKUT

 

Mezun Bilgi Sistemi
Öğr. Gör. Emine Zafer ÖÇBE

 

Stratejik Plan Hazırlıkları Birim Komisyonu
Başkan - Prof. Dr. Sami KARACAN
Üye - Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÜNGÖR
Üye - Yrd. Doç. Dr. Tülay ÜZÜMCÜ

 

Piyasa Araştırma Komisyonu
Başkan - Prof. Dr. Sami KARACAN
Üye - MYO Sekreteri Fethiye POLAT
Üye - Bilgisayar İşletmeni Hanife YALÇIN

 

Malzeme Muayene Komisyonu
Başkan - Öğr. Gör. Ömür ALYAKUT
Üye - Öğr. Gör. Emine Zafer ÖÇBE
Üye - Bilgisayar İşletmeni Hanife YALÇIN

 

Sayım Değer Tespit Komisyonu
Başkan - Prof. Dr. Sami KARACAN
Üye - Öğr. Gör. Ekrem ÖZDEMİR
Üye - MYO Sekreteri Fethiye POLAT

 

Ayıklama ve İmha Komisyonu
Bilgisayar İşletmeni Hanife YALÇIN
Bilgisayar İşletmeni Sevil BOSTANCI

 

Taşınır Kayıt Kontrol Saymanı
Şef Kemal ORMAN

 

Harcama Yetkilisi
Prof. Dr. Sami KARACAN

 

Gider Gerçekleştirme Görevlisi
MYO Sekreteri Fethiye POLAT

 

Harcama Yetkilisi Mutemedi
Bilgisayar İşletmeni Hanife YALÇIN

 

 

Ana Sayfa