KOÜ Derbent MYO

Slide 1

IV.Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu

Slide 2

IV.Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu

Slide 3

IV.Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu

Slide 4

IV.Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu

Slide 5

IV.Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu

Slide 6

IV.Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu

Slide 7

IV.Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu

 

 

 

Akademisyenlerimiz IV. Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi - Kültürü Sempozyumu’na katıldılar …

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından “IV. Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu” 24-26 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ana teması Kocaeli Tarihi olan bu sempozyum, tarihî süreç içinde Kocaeli Yarımadası’nda yaşanan siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik olayları ele almıştır. Sempozyumun amacı, yerel tarih çalışmaları kapsamında Kocaeli Tarihi araştırmalarına ve kültürüne katkı sağlamak, akademisyenler arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, aynı zamanda Kocaeli’de Osmanlı döneminin önemli simalarından biri olan ve “Çoban”, “Gazi”, “Boşnak”, “Damat”, “Mısır’lı Paşa”, “Polak”, “Koca Lala” lakaplarıyla tanınan Mustafa Paşa’yı gündeme taşımaktır. Yavuz Sultan Selim ile Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinin önemli devlet adamlarından olan ve sırasıyla, “Kapıcıbaşı”, “Beylerbeyi”, “Rumeli Beylerbeyliği” görevlerinde bulunan, vefat edince de kendi adına inşa ettirdiği en büyük vakıf eseri olan Gebze’deki külliyesinin içinde yer alan türbesine gömülen bu devlet adamı böylece anılmış oldu.

 

IV. Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumuna  Meslek Yüksekokulumuzdan  hocalarımız  Öğr. Gör. Ömür ALYAKUT ve Yrd. Doç. Dr. Tülay POLAT ÜZÜMCÜ “Gastronomi Turizmi Bağlamında Kandıra Beslenme Kültürü ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Lezzetleri: Goncaaydın Köyü Örneği” isimli bildirilerini sunmak üzere katıldılar. Çalışmada Kandıra ilçesinde yaşayan yerel halkın kültürel geçmişi, beslenme kültürü ve mutfak kültürü ile gastronomi turizmi hakkında bilgilere yer verilmiştir. Araştırma Kandıra ilçesinin beslenme kültürü ve bu kültüre ait unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemeklerini ortaya koymak, gelecek kuşaklara aktarmak ve gastronomi turizmi açısından değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmış, görüşmeler sırasında Kandıra Goncaaydın köyü yaşlı kadınları ile görüşülerek ses kayıtları alınmış ve yapılan yemeklerin fotoğrafları çekilmiştir. Yapılan araştırmada elde edilen tüm veri ve gözlemler sonucunda; elde edilen yemek çeşitliliği dikkate alındığında gastronomi turizmine yönelik bir potansiyelin olduğu görülmüştür. Ancak bu potansiyelin yörede diğer doğal çekicilik unsurları ile desteklenmesi ve bu doğrultuda yörede kırsal turizm, tarımsal turizm, ekoturizm gibi doğaya dayalı sürdürülebilir turizm türleri ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

 

 

www.kocaelitarihisempozyumu.com

kocaelitarihisempozyumu@kocaeli.bel.tr

 

 

 

Ana Sayfa